Jak długo stosować leki od psychiatry?

Dobry psychiatra?

Jednym z podstawowych czynników warunkujących skuteczność leczenia jest dobra relacja pacjent-lekarz. Pierwszorazowy pacjent często nie wie jak wygląda wizyta, jak się zachować, co powiedzieć, o co będzie pytał lekarz, o czym wypada wspomnieć, a co jest nie istotne dla psychiatry. Niezależnie od tego czy problem z którym zgłasza się pacjent ma charakter przewlekły, czy incydentalny ważne jest zrozumienie zaleceń. Zawsze powtarzam pacjentom, że najważniejsze jest ostatnie kilka minut wizyty – wtedy właśnie wyjaśniam jak należy stosować leki, jakie wykonać kolejne kroki. Oczywiście mówię to w dużym uproszczeniu, ale myślę, że sens jest oczywisty.

Niektóre zaburzenia psychiczne charakteryzuje niestety przewlekłość występowania. Najczęściej dotyczy to schizofrenii, zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, często depresji nawracającej. Pacjenci powinni być w stałym, dobrym kontakcie z lekarzem prowadzącym. Przerwanie leczenia farmakologicznego, zmiana dawek leków, bądź częstotliwości stosowania wiąże się na ogół z nawrotem choroby, czyli wystąpieniem kolejnego epizodu. Zawszę proszę pacjentów, żeby mówili na wizycie jeśli zalecony lek powoduje dyskomfort lub z jakiegoś innego powodu nie chcą go stosować.

Leki od psychiatry powinny co do zasady być stosowane do momentu, kiedy lekarz nie zaleci redukcji i odstawienia. Poleganie w tej materii na decyzji lekarza psychiatry powinno dawać pacjentom poczucie bezpieczeństwa i sprawowania kontroli przez specjalistę, który zna problem i pacjenta. Jeśli tak nie jest to należałoby się zastanowić nad tym o czym pisałem na wstępie, czyli nad właściwą relacją pacjent-lekarz.

Czym grozi odstawienie leków?

Odstawienie leku od razu po uzyskaniu poprawy lub w niedługim czasie (bez konsultacji z psychiatrą) zwiększa ryzyko szybkiego nawrotu objawów, a co się oczywiście wiąże z dyskomfortem, cierpieniem i pogorszeniem jakości życia. U niektórych pacjentów przedwczesne odstawienie leków wiąże się z koniecznością pilnej hospitalizacji w oddziale psychiatrycznym, a nawet próbą samobójczą.

Warto tak istotne kwestie konsultować ze swoim psychiatrą, wspólnie rozważać za i przeciw. Zbyt szybkie przerwanie leczenia jest po prostu nieopłacalne nie tylko w sensie ekonomicznym, ale przede wszystkim zdrowotnym. Dla osób zastanawiających się nad potencjałem uzależniającym leków psychotropowych polecam wpis „czy leki od psychiatry uzależniają„.