W czym pomagam

W ramach wizyt ambulatoryjnych zajmuję się diagnostyką i leczeniem:

 • zaburzeń nastroju, m.in. depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, reakcje adaptacyjne związane ze stresem, powikłane reakcje żałoby, depresja poporodowa
 • psychoz, m.in. schizofrenia, zaburzenia schizoafektywne
 • otępień i związanych z nimi zaburzeń zachowania
 • zaburzeń lękowych i nerwic w zakresie objawowym
 • zaburzeń zachowania u osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • zaburzeń snu, np. bezsenności, nadmiernej senności, zespołu niespokojnych nóg, parasomnii
 • powikłań uzależnień, np. psychozy, zaburzenia nastroju
 • uzależnień od alkoholu – tylko w zakresie farmakologicznym jako uzupełnienie leczenia terapeutycznego
 • uzależnienia od benzodwuazepin i leków nasennych
 • depresji z towarzyszącym przewlekłym zespołem bólowym kręgosłupa
 • niewyjaśnionych przewlekłych zespołów bólowych głowy, narządu ruchu, jeśli brak uchwytnej przyczyny po diagnostyce ortopedycznej, neurologicznej

Przeprowadzam edukację pacjenta i rodziny w zakresie zrozumienia rozpoznania, zaleceń i zasad utrzymania jak najdłuższej remisji.

Wystawiam orzeczenia i zaświadczenia lekarskie do sądu (leczenie w trybie wnioskowym, ubezwłasnowolnienie), ZUS (OL9/N9 – renty), komisji ds niepełnosprawności. Wszelkie orzeczenia, a zwłaszcza o czasowej niezdolności do pracy (L4/ZUS ZLA) wystawiam tylko ze wskazań medycznych.

W sytuacjach uzasadnionych wystawiam skierowania do oddziału psychiatrycznego całodobowego (zamkniętego), odwykowego.

Wystawiam recepty na leki refundowane, jeśli są objęte refundacją przez NFZ w danej jednostce chorobowej.

Kieruję na psychoterapię, do psychologa (jako uzupełnienie diagnostyki), lekarzy innych specjalności, zwłaszcza neurologa i endokrynologa.

Wystawiam skierowania na badania obrazowe (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) oraz laboratoryjne.

Nie wystawiam zaświadczeń, orzeczeń, skierowań, bez zbadania pacjenta.

Nie leczę i nie diagnozuję nie widząc pacjenta (na podstawie samego wywiadu od rodziny).

Nie wystawiam zaświadczeń do pozwolenia na broń.