Uzależnienie od leków nasennych i…

Uzależnienie od leków w gabinecie psychiatry

…i leków uspokajających to poważny problem nie tylko w gabinetach psychiatrycznych ale również u lekarzy rodzinnych.

Leki z grupy tzw. benzodwuazepin są najszybciej działającymi i najskuteczniejszymi lekami uspokajającymi i nasennymi. Wykazują ponadto działanie rozluźniające mięśnie, obniżają ciśnienie tętnicze. Są to leki przeznaczone do stosowania nie dłużej niż 4 tygodnie oraz w systemie doraźnym. Niestety leki te stosowane nieumiejętnie lub w sposób niekontrolowany prowadzą do uzależnienia, wykazują tzw. zjawisko tolerancji (konieczność okresowego zwiększania dawki, by uzyskać ten sam efekt). Ponadto z czasem przyczyniają się do osłabienia pamięci oraz zwiększają częstość upadków i złamań szyjki kości udowej u starszych osób.

Z różnych przyczyn trafiają do mnie pacjenci, którzy stosują te leki przez wiele lat i proszą o kontynuację leczenia. Część  z tych pacjentów widząc swój problem prosi o „uwolnienie” z tych leków.

Odstawianie przewlekle stosowanych leków uspokajających i nasennych z grupy tzw. benzodwuazepin

W zależności od dawek stosowanych leków oraz motywacji pacjenta możliwa jest tzw.  detoksykacja:

  • w trybie ambulatoryjnym  – wiąże się to z częstymi wizytami w gabinecie ze względu na konieczność obserwowania nieprzyjemnych objawów odstawiennych i szybką reakcję w razie potrzeby.
  • w oddziale psychiatrycznym całodobowym.

Odstawianie leków odbywa się bardzo powoli, w zaplanowany sposób. Ponadto stosujemy leki alternatywne, stabilizujące, osłaniające, redukujące objawy odstawienne (niepokój, biegunka, zawroty głowy, bezsenność, drżenie, wahania ciśnienia tętniczego, itd).

Kto powinien się zgłosić po pomoc?

Jeśli stosują Państwo przewlekle leki typu: clonazepamum, relanium, xanax (afobam), nasen (stilnox), lorafen, sedam, estazolam, bądź inne podobne z tej grupy.

Z problemem zgłaszają się pacjenci stosujący leki zarówno przez 2 lata jak i przez 20 lat.

Motywacja do odstawienia tych leków, stosowanie się do zaleceń psychiatry, realizowanie planu leczenia to podstawowe wymagania by osiągnąć cel.

Każdy przypadek omawiany jest indywidualnie, jest wiele parametrów zdrowotnych i organizacyjnych które ustalamy podczas wizyty w gabinecie.